Kategori Arşivleri: Business

YENİ DİNAMİZM MANİFESTOSU

Dinamizm; İlhami ATALAY’ ın 1984 yılında sanatta yeni yollar hedefleyenlerle birlik olmak, çekirdek bir sanatçı grubu oluşturmak, özellikle de o dönemin tek yönlü sanat anlayışına yeni ve yerel bir vizyon sunmak amaç ve heyecanıyla kurduğu bir sanat ekolüdür. Dinamizm; geleceğin sanatkarlarına üstün bir bilgi birikimiyle duygularını şuurlu bir şekilde beslemeleri, ilhamlarını komplekssiz ve özgüven içerisinde […]